Półkolonie zapisy 2019

Gminne  Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku, organizuje półkolonie dla dzieci rolników przy współudziale Gminy Ełk i Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Pojezierze Ełckie”.

 Wypoczynek odbędzie się w Bursie Szklonej w Ełku, ul. Sikorskiego 7A, w terminie od 04 sierpnia do 13 sierpnia 2019. W wypoczynku udział wziąć mogą dzieci rolników i dzieci z terenów wiejskich z Gminy Ełk i Powiatu Ełckiego.

Z wypoczynku letniego mogą skorzystać wyłącznie dzieci i młodzież w wieku od 8 do 16 lat , których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalną – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Organizator zapewnia wyżywienie, opiekę pedagogiczną, medyczną, transport z miejsca zamieszkania do miejsca wypoczynku, atrakcyjny program kulturalno-oświatowy oraz zajęcia dotyczące promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zarejestrowania się elektronicznie na stronie http://www.lzselk.pl , oraz przesłanie kompletu oryginalnych dokumentów w terminie 7 roboczych dni od zarejestrowania się w systemie: karty uczestnika kolonii, zaświadczenie z Placówki Terenowej KRUS na adres: Urząd Gminy w Ełku ul: T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk z dopiskiem „ Kolonie 2019”.

W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z  koordynatorem organizacji letniego wypoczynku (tel. , 516106667, 876194534, 518034640 ), informację i karty kwalifikacyjne są również dostępne na stronie internetowej http://www.lzselk.pl. , oraz na facebooku (Bezpieczne wakacje z Gminą Ełk).

Post Author: lzselk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *