Dodatkowy nabór na kolonie z Super Mega programem do Kołobrzegu i Zakopanem

Gminne  Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku, organizuje kolonie dla dzieci rolników przy współudziale Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Pojezierze Ełckie”.

Co należy zrobić aby zgłosić dziecko na wypoczynek?

  1. Zarejestrować się elektronicznie wypełniając odpowiedni formularz (należy kliknąć na wybrany turnus poniżej)
  2. Pobrać kartę kwalifikacyjną, wydrukować ją, wypełnić i przesłać pocztą tradycyjną na adres: Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Ełku ul: Matki Teresy z Kalkuty 5/70 , 19-300 Ełk z dopiskiem „ Kolonie 2020”.
  3. Osoby ubezpieczone w KRUS załączają również, zaświadczenie z placówki terenowej KRUS zaświadczenie o ubezpieczeniu przynajmniej jednego rodzica.

III turnus – Wypoczynek odbędzie się nad morzem w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowy „Kopernik” w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 37/39 , 42/44.w Kołobrzegu  w terminie  10.08.2020 –23.07.2020. Koszt 600zł- dla dzieci rolników, oraz  800,00zł dla dzieci bez krusu  –1050,00zł

V turnus – Wypoczynek odbędzie się  w  Domu Wypoczynkowym U FRANKA ul. Piszczory 19a 34-500 Zakopane w terminie  21.08.2020 – 29.08.2020. Koszt 600zł- dla dzieci rolników, oraz  800,00zł, dla dzieci bez krusu którzy uczestniczyli w projekcie upowszechniania sportów zimowych – nauka jazdy na nartach w Zakopanym , oraz dzieci którzy posiadają kartę dużej rodziny. Pozostali bez krusu –1050,00zł

VI  turnus – Wypoczynek odbędzie się  w  DOM WYPOCZYNKOWY „HALNY”  ul: Rybkówka 17,  34-500 Zakopane   w terminie  18.08.2020 – 26.08.2020.  Koszt 600zł- dla dzieci rolników, oraz  800,00zł, dla dzieci bez krusu którzy uczestniczyli w projekcie upowszechniania sportów zimowych – nauka jazdy na nartach w Zakopanym , oraz dzieci którzy posiadają kartę dużej rodziny. Pozostali bez krusu – 990,00zł

Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież urodzona po 1 stycznia 2004 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalną – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, oraz spełnia wymogi – wytyczne sanitarne dla organizatorów wypoczynku dzieci oraz młodzieży  Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia .

Organizator zapewnia – całodobowe wyżywienie, zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym, transport, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kierownicy, wychowawcy), opiekę medyczną, – ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków, – atrakcyjny program kulturalno-oświatowy i wycieczek krajoznawczo-turystycznych. Wpłatę należy dokonać na konto podane przez organizatora nie później niż 3 dni przed wyjazdem: Istnieje możliwości udziału dzieci w wypoczynku, których rodzice nie opłacają KRUSU z 100% odpłatnością .

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zarejestrowania się elektronicznie na stronie http://www.lzselk.pl , oraz przesłanie kompletu oryginalnych dokumentów w terminie 7 roboczych dni od zarejestrowania się w systemie: karty uczestnika kolonii, zaświadczenie z Placówki Terenowej KRUS na adres: Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Ełku ul: Matki Teresy z Kalkuty 5/70 , 19-300 Ełk z dopiskiem „ Kolonie 2020

V Turnus Zakopane

VI Turnus Zakopane

Zapisy na VI TURNUS Zakopane

Zapisy Kołobrzeg [sierpień 2020]

Post Author: lzselk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *