Zapisy na kolonie letnie 2020 „Super Mega Promocja na kolonie”

Gminne  Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku, organizuje kolonie dla dzieci rolników przy współudziale Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Pojezierze Ełckie”.

Co należy zrobić aby zgłosić dziecko na wypoczynek?

  1. Zarejestrować się elektronicznie wypełniając odpowiedni formularz (należy kliknąć na wybrany turnus poniżej)
  2. Pobrać kartę kwalifikacyjną, wydrukować ją, wypełnić i przesłać pocztą tradycyjną na adres: Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Ełku ul: Matki Teresy z Kalkuty 5/70 , 19-300 Ełk z dopiskiem „ Kolonie 2020”.
  3. Osoby ubezpieczone w KRUS załączają również, zaświadczenie z placówki terenowej KRUS zaświadczenie o ubezpieczeniu przynajmniej jednego rodzica.

Kolonie dla dzieci rolników Gminne  Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku, organizuje kolonie dla dzieci rolników przy współudziale Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Pojezierze Ełckie” nad Morzem Bałtyckim, Górach Stołowych, Tatrach  i Mazurach !!!

 Wypoczynek odbędzie się  w pięciu turnusach:

 Wypoczynek odbędzie się  w siedmiu turnusach:

II turnus – Wypoczynek odbędzie się nad morzem w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowy „Kopernik” w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 37/39 , 42/44.w Kołobrzegu  w terminie  15.07.2020 –23.07.2020. Koszt 600zł- dla dzieci rolników, oraz  800,00zł dla dzieci bez krusu którzy uczestniczyli w projekcie upowszechniania sportów zimowych – nauka jazdy na nartach w Zakopanym , oraz dzieci którzy posiadają kartę dużej rodziny. Pozostali bez krusu –1050,00zł

III turnus – Wypoczynek odbędzie się  w Bursie Szkolnej w Ełku ul: Sikorskiego 5A, 7A,  19-300 Ełk w terminie  25.07.2020 – 01.08.2020. ( Mazury )   Koszt 400zł- dla dzieci rolników, oraz  800,00zł, dla dzieci bez krusu którzy uczestniczyli w projekcie upowszechniania sportów zimowych – nauka jazdy na nartach w Zakopanym , oraz dzieci którzy posiadają kartę dużej rodziny. Pozostali bez krusu –1050,00zł

IV turnus – Wypoczynek odbędzie się  w Ośrodku Wypoczynkowym Orion A w Kudowie Zdroju  Aleja Jana Pawła II 2, 57-350 Kudowa-Zdrój w terminie  04.08.2020 – 12.08.2020. ( Góry Stołowe )   Koszt 800zł- dla dzieci rolników, oraz  1050,00zł, dla dzieci bez krusu którzy uczestniczyli w projekcie upowszechniania sportów zimowych – nauka jazdy na nartach w Zakopanym , oraz dzieci którzy posiadają kartę dużej rodziny. Pozostali bez krusu –1400,00zł

V turnus – Wypoczynek odbędzie się  w  Domu Wypoczynkowym U FRANKA ul. Piszczory 19a 34-500 Zakopane w terminie  21.08.2020 – 29.08.2020. Koszt 600zł- dla dzieci rolników, oraz  800,00zł, dla dzieci bez krusu którzy uczestniczyli w projekcie upowszechniania sportów zimowych – nauka jazdy na nartach w Zakopanym , oraz dzieci którzy posiadają kartę dużej rodziny. Pozostali bez krusu –1050,00zł

VI  turnus – Wypoczynek odbędzie się  w  DOM WYPOCZYNKOWY „HALNY”  ul: Rybkówka 17,  34-500 Zakopane   w terminie  18.08.2020 – 26.08.2020.  Koszt 600zł- dla dzieci rolników, oraz  800,00zł, dla dzieci bez krusu którzy uczestniczyli w projekcie upowszechniania sportów zimowych – nauka jazdy na nartach w Zakopanym , oraz dzieci którzy posiadają kartę dużej rodziny. Pozostali bez krusu – 990,00zł

VII turnus – kolonie, wczasy rodzinne ( mata, tata, siostra, brat, babcia, dziadek) –  Wypoczynek odbędzie się  w  Dom Wypoczynkowy Małgorzata Zakopane   ul: Rybkówka 9,  34-500 Zakopane   w terminie  18.08.2020 – 26.08.2020.  Koszt  600zł- dla dzieci rolników, oraz  800,00zł, dla dzieci bez krusu którzy uczestniczyli w projekcie upowszechniania sportów zimowych – nauka jazdy na nartach w Zakopanym , oraz dzieci którzy posiadają kartę dużej rodziny. Pozostali bez krusu i rodzice  – 990,00zł

I turnus – Wypoczynek odbędzie się nad morzem w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowy „Kopernik” w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 37/39 , 42/44.w Kołobrzegu  w terminie  06.07.2020 – 14.07.2020.  Koszt 400zł- dla dzieci rolników, oraz  800,00zł dla pozostałych uczestników bez krusu, szczególnie dla dzieci którzy uczestniczyli w projekcie upowszechniania sportów zimowych – nauka jazdy na nartach w Zakopanym , oraz dzieci którzy posiadają kartę dużej rodziny.

Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież z terenu województwa  warmińsko-mazurskiego, podlaskiego , łódzkiego urodzonych po 1 stycznia 2004 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalną – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, oraz spełnia wymogi – wytyczne sanitarne dla organizatorów wypoczynku dzieci oraz młodzieży  Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia .

Organizator zapewnia – całodobowe wyżywienie, zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym, transport, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kierownicy, wychowawcy), opiekę medyczną, – ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków, – atrakcyjny program kulturalno-oświatowy i wycieczek krajoznawczo-turystycznych. Wpłatę należy dokonać na konto podane przez organizatora nie później niż 3 dni przed wyjazdem: Istnieje możliwości udziału dzieci w wypoczynku, których rodzice nie opłacają KRUSU z 100% odpłatnością .

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zarejestrowania się elektronicznie na stronie http://www.lzselk.pl , oraz przesłanie kompletu oryginalnych dokumentów w terminie 7 roboczych dni od zarejestrowania się w systemie: karty uczestnika kolonii, zaświadczenie z Placówki Terenowej KRUS na adres: Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Ełku ul: Matki Teresy z Kalkuty 5/70 , 19-300 Ełk z dopiskiem „ Kolonie 2020

II Turnus Kołobrzeg

III Turnus Ełk

IV Turnus Kudowa Zdrój

V Turnus Zakopane

VI Turnus Zakopane

Zapisy na=====> VI TURNUS Zakopane

VII Turnus Zakopane (rodzinny)

Zapisy na =====>VII TURNUS Zakopane (rodzinny)

Post Author: lzselk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *