Bezpłatne zajęcia powszechnej nauki pływania dla dzieci z klas I-III.

Gminne Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku przy współudziale Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Pojezierza Ełckiego”  rozpoczyna realizację  XV etapu projektu „ Umiem pływać”  z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci klas I-III. 

W związku powyższym chcielibyśmy zaprosić do udziału w zajęciach dzieci i młodzież którzy uczestniczyli w wypoczynku w ramach „ Bezpieczne wakacje z Pojezierzem Ełckim i Ełckim LZS, oraz dzieci uczestniczących w projektach realizowanych przez Ełckim w tym pływanie, nauka jazdy na łyżwach lub nartach.

Dzieci z terenu Powiatu Ełckiego  będą uczestniczyli na zajęciach nauki pływania na basenie w Ełku.

Oferta specjalna jest skierowana dla dzieci z Powiatu Oleckiego i Gołdapskiego nauki pływania będą realizowane na basenie w Olecku.

Istnieje możliwości organizacji zajęć z innych powiatów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego lub podlaskiego pod warunkiem że zgłosi się grupa z danej gminy lub szkoły minimum 20 osób, wówczas zajęcia będą odbywały się na najbliższym basenie od miejsca zamieszkania uczestników zajęć.

Zapraszamy do współpracy szkoły i stowarzyszenia.

Projekt będzie realizowany w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju Sportu dla Wszystkich” działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”. Projekt jest dofinansowany ze środków pozyskanych z  Ministerstwa Sporu i Turystki .

Program powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Program będzie kierowany do dzieci – uczniów klas I – III szkół podstawowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego , bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów.

Metodycznie zorganizowane i powszechnie dostępne zajęcia nauki pływania, będą również stanowić atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasu uczniów, w kontekście profilaktyki zapobiegania zjawiskom patologii społecznych. Upowszechnianie aktywności fizycznej, usportowienie dzieci, popularyzacja sportu, to bardzo istotne i skuteczne elementy procesu edukacji i wychowania młodego pokolenia. W pierwszych latach życia każdego dziecka kształtują się jego cechy psychomotoryczne, a rozpoczęcie szkolnej edukacji jest okresem, w którym procesy te są szczególnie intensywne. Potwierdzają to wyniki badań prezentowane w wielu naukowych publikacjach. Wychowanie fizyczne realizowane w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych, nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych dzieci i rozwijać w pełni ich różnorodnych sportowych zainteresowań. Jedną z dodatkowych form wzbogacających zakres aktywności i umiejętności ruchowych dzieci są pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe. Naturalna potrzeba ruchu, a także atrakcyjność sportowej rywalizacji powoduje, że dzieci chętnie uczestniczą w różnych formach zajęć pozalekcyjnych.

Zajęcia nauki i doskonalenia pływania będą odbywały się w Parku Wodnym w Ełku, oraz Basenie w Olecku.

Zajęcia będą się odbywały szczególnym uwzględnianiem po zajęciach szkolnych oraz soboty i niedzielę w terminach ustalonych z rodzicami i dyrektorami szkół. . Ilość miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduję kolejność zgłoszeń.

Zajęcia będą odbywały od 15.10.2020 do 10.12.2020 pod opieką trenerów i instruktorów. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Organizatorzy zabezpieczą dla uczestników fachową kadrę trenerską, instruktorską , wstęp na basen, lodowisko, stadniny koni, dowóz dzieci na zajęcia i odwóz.

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zarejestrowania się elektronicznie na stronie http://www.lzselk.pl , oraz przekazanie karty kwalifikacyjnej podczas pierwszego wyjazdu na zajęcia.

Wszelkich informacji na temat zajęć udzielane będą przez Tomasza Bartnika pod numerem telefonu 508863211.

Post Author: lzselk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *