Bieszczady  – kolonie rekreacyjne.

Gminne  Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku, organizuje kolonie dla dzieci z różnych grup społecznych  przy współudziale Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Pojezierze Ełckie”. 

Wypoczynek odbędzie się  w Bieszczadach w Ośrodku Kolonijno-Wypoczynkowym „Uroczysko” koło Leska , Zwierzyń 19, 38-623 Uherce Mineralne w terminie  11.08.2022 – 19.08.2022.

Organizator zapewnia – całodobowe wyżywienie, zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym, transport, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kierownicy, wychowawcy), opiekę medyczną, – ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków, – atrakcyjny program kulturalno-oświatowy i wycieczek krajoznawczo-turystycznych. 

Wpłatę należy dokonać na konto podane przez organizatora nie później niż 2 dni przed wyjazdem, zaliczkę w kwocie 500,00zł należy wpłacić po zarejestrowaniu uczestnika na podane konto w naborze, lub realizacja bonu turystycznego w ramach zaliczki . Zaliczka opłacona oznacza zakwalifikowanie uczestnika.  W roku 2022 realizujemy bony turystyczne. 

Koszt koloni dziecka na krusie 900zł + bon turystyczny., 

Koszt koloni dziecka bez krusu 1500zł + bon turystyczny.

Koszt koloni dziecka na krusie 1400zł, bez bonu turystycznego

Koszt całkowity  bez bonu 2000,00zł .

Wystawiamy faktury w przypadku korzystania rodzica z Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Kolonie są skierowane do różnych grup społecznych nie tylko do dzieci rolników.

 Istnieje możliwości udziału dzieci w wypoczynku, których rodzice nie opłacają KRUSU.

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zarejestrowania się elektronicznie na stronie http://www.lzselk.pl , oraz opłacenie zaliczki w kwocie 500,00zł na konto 75 93310004 0000 0010 7637 0003, Gminne Zrzeszenie LZS w Ełku  Rożyńsk 45/1, 12-250 Orzysz, w tym roku kartę uczestnika  należy przekazać organizatorowi w dniu wyjazdu przed wsiadaniem dziecka do autobusu na wyjazd na wypoczynek. W przypadku dziecka rolnika należy dołączyć zaświadczenie z krusu. 

Program zostanie dostosowany do wieku i zainteresowań uczestników, uczestnicy będą mieli wybór wycieczek i zajęć. 

Przedstawiony program stanowi propozycje wycieczek, które mogą być zmieniane lub zastępowane innymi zajęciami. Realizacja programu będzie uzależniona od aktualnych wymagań sanitarnych, dostępności obiektu do zwiedzania, możliwości zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa zdrowotnego itp.

W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z  koordynatorem organizacji letniego wypoczynku (tel. 508863211, 516106667 ), informację i karty kwalifikacyjne będą również dostępne na stronie internetowej http://www.lzselk.pl. , oraz na facebooku (Bezpieczne wakacje z  Pojezierzem Ełckim i Ełckim LZS).


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *