Kołobrzeg – kolonie rekreacyjne nad Bałtykiem.

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku, organizuje kolonie dla dzieci z
różnych grup społecznych przy współudziale Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego
Klubu Sportowego „ Pojezierze Ełckie”.
I turnus – Wypoczynek odbędzie się nad morzem w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowy
„Kopernik” w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 37/39, .w Kołobrzegu w terminie 27.06.2022 –
05.07.2022.
II turnus – Wypoczynek odbędzie się nad morzem w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowy
„Kopernik” w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 37/39.w Kołobrzegu w terminie 05.07.2022
–13.07.2022.
Organizator zapewnia – całodobowe wyżywienie, zakwaterowanie w ośrodku
wypoczynkowym, transport, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kierownicy,
wychowawcy), opiekę medyczną, – ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków,

  • atrakcyjny program kulturalno-oświatowy i wycieczek krajoznawczo-turystycznych.
    Wpłatę należy dokonać na konto podane przez organizatora nie później niż 2 dni przed
    wyjazdem, zaliczkę w kwocie 500,00zł należy wpłacić po zarejestrowaniu uczestnika na
    podane konto w naborze, lub realizacja bonu turystycznego w ramach zaliczki . Zaliczka
    opłacona oznacza zakwalifikowanie uczestnika. W roku 2022 realizujemy bony turystyczne.

Koszt koloni dziecka na krusie 900zł + bon turystyczny.,
Koszt koloni dziecka bez krusu 1500zł + bon turystyczny.
Koszt koloni dziecka na krusie 1400zł, bez bonu turystycznego

Koszt całkowity bez bonu 2000,00zł .

Wystawiamy faktury w przypadku korzystania rodzica z Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Kolonie są skierowane do różnych grup społecznych nie tylko do dzieci rolników.
Istnieje możliwości udziału dzieci w wypoczynku, których rodzice nie opłacają KRUSU.
UWAGA: Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność
zarejestrowania się elektronicznie na stronie http://www.lzselk.pl , oraz opłacenie zaliczki w

kwocie 300,00zł na konto 48 93310004 0000 0010 7637 0004 Gminne Zrzeszenie LZS w
Ełku Rożyńsk 45/1, 12-250 Orzysz, w tym roku kartę uczestnika należy przekazać
organizatorowi w dniu wyjazdu przed wsiadaniem dziecka do autobusu na wyjazd na
wypoczynek. W przypadku dziecka rolnika należy dołączyć zaświadczenie z krusu.
Program zostanie dostosowany do wieku i zainteresowań uczestników, uczestnicy będą mieli
wybór wycieczek i zajęć.
Przedstawiony program stanowi propozycje wycieczek, które mogą być zmieniane lub
zastępowane innymi zajęciami. Realizacja programu będzie uzależniona od aktualnych
wymagań sanitarnych, dostępności obiektu do zwiedzania, możliwości zapewnienia
uczestnikom bezpieczeństwa zdrowotnego itp.
W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z koordynatorem organizacji letniego
wypoczynku (tel. 508863211, 516106667 ), informację i karty kwalifikacyjne będą również
dostępne na stronie internetowej http://www.lzselk.pl . , oraz na facebooku (Bezpieczne
wakacje z Pojezierzem Ełckim i Ełckim LZS).


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *