„Powrót do prawdziwej sportowej rzeczywistości „

Organizacja nieodpłatnych i ogólnodostępnych zajęć sportowo-rekreacyjnych nauka i doskonalenie pływania ”

Gminne Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku przy współudziale Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Pojezierza Ełckiego” i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”, rozpoczyna realizację  XII etapu projektu  „ Zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży ” z klas I-VI z terenu Powiatu Ełckiego, Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Podlaskiego.  

Projekt będzie realizowany w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju Sportu dla Wszystkich” działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”. Projekt jest dofinansowany ze środków pozyskanych z  Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Cel projektu jest bardzo ważny, ponieważ ma pomagać w tym trudnym czasie pandemii, w powrocie dzieci i młodzieży do aktywności i sprawności fizycznej, której nie sprzyjała zdalna nauka, konieczność izolacji i zamknięte obiekty sportowe. Rozwój współczesnej cywilizacji pociąga za sobą zmiany w środowisku otaczającym dziecko. Zmniejszony udziału ruchu w życiu codziennym człowieka, wpływa niekorzystnie na jego prawidłowy rozwój powodując obniżenie sprawności, wydolności fizycznej i odporności organizmu. Dzieci coraz więcej czasu spędzają przed TV i komputerem, co sprzyja tworzeniu się różnego rodzaju wad postawy ciała. Ogólnorozwojowe zajęcia sportowe w wieku wczesnoszkolnym mogą w znacznym stopniu zapewnić prawidłowy rozwój dziecka, jak również nauczyć dbałości o własne zdrowie i poprawną postawę ciała.

Głównym celem organizacji zajęć jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy poprzez naukę i doskonalenia pływania.  Projekt ma na celu próbę wszechstronnego uaktywnienia sportowego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci szkół podstawowych z klas I-VI.  

Zajęcia będą odbywały od 09.10.2022 do 15.12.2022 pod opieką trenerów i instruktorów. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Organizatorzy zabezpieczą dla uczestników fachową kadrę trenerską, instruktorską, wstęp na basen, dowóz dzieci na zajęcia i odwóz. 

Istnieje możliwości organizacji zajęć z innych powiatów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego lub podlaskiego pod warunkiem że zgłosi się grupa z danej gminy lub szkoły minimum 30 osób, wówczas zajęcia będą odbywały się na najbliższym basenie od miejsca zamieszkania uczestników zajęć. Zapraszamy do współpracy szkoły, parafie,  kluby, stowarzyszenia i sołectwa.

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zarejestrowania się elektronicznie na stronie http://www.lzselk.pl.

Link do zgłaszania uczestników elektronicznie na zajęcia. http://www.lzselk.pl.

Rodzica którzy chcą aby dzieci uczestniczyli w zajęciach muszą koniecznie się zarejestrować elektronicznie, zgodę (kartę kwalifikacyjna) na udział w zajęciach otrzymacie Państwo drogą elektroniczną po zakwalifikowaniu uczestnika, Zgodę należy przekazać opiekunowi przed pierwszym wyjazdem na zajęcia

Wszelkich informacji na temat zajęć udzielane będą przez Tomasza Bartnika pod numerem telefonu 508863211.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *