Gminne Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku przy współudziale Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Pojezierza Ełckiego” i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”, rozpoczyna realizację XII etapu projektu “ Zajęcia w zakresie upowszechniania sportów zimowych na terenie Pojezierza Ełckiego”. z klas I-VIII z terenu Powiatu Ełckiego, Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Podlaskiego.

Cel projektu jest bardzo ważny, ponieważ ma pomagać w tym trudnym czasie pandemii, w powrocie dzieci i młodzieży do aktywności i sprawności fizycznej, której nie sprzyjała zdalna nauka, konieczność izolacji i zamknięte obiekty sportowe. Rozwój współczesnej cywilizacji pociąga za sobą zmiany w środowisku otaczającym dziecko. Zmniejszony udziału ruchu w życiu codziennym człowieka, wpływa niekorzystnie na jego prawidłowy rozwój powodując obniżenie sprawności, wydolności fizycznej i odporności organizmu. Dzieci coraz więcej czasu spędzają przed TV i komputerem, co sprzyja tworzeniu się różnego rodzaju wad postawy ciała. Ogólnorozwojowe zajęcia sportowe w wieku wczesnoszkolnym mogą w znacznym stopniu zapewnić prawidłowy rozwój dziecka, jak również nauczyć dbałości o własne zdrowie i poprawną postawę ciała.
Sport i aktywny wypoczynek jest furtką do społecznej integracji wśród dzieci i młodzieży z terenów wiejskich z Powiatu Ełckiego oraz Miasta Ełku.
Zajęcia będą się odbywać po zajęciach szkolnych i dni wolne od nauki od 29.10.2022 do 15.12.2022 się w Mazurskim Centrum Sportów Lodowych w Giżycku. W obiekcie znajdują się tafla lodowa o wymiarach 60m x 30m ( pełnowymiarowa tafla do gry w hokeja) · Jest jedynym całorocznym tego typu obiektem w północno-wschodniej Polsce,

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki”

Organizator zabezpieczy niezbędny sprzęt sportowy, opiekunów, instruktora oraz dowóz na zajęcia i odwóz do miejsca zamieszkania. Zajęcia

Zapraszamy do współpracy szkoły, parafie, kluby, stowarzyszenia i sołectwa.

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona. W pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowane dzieci rolników którzy rodzice opłacają krus oraz dzieci którzy korzystali z wypoczynku w ramach „ Bezpiecznych Wakacji z Pojezierzem Ełckim i Ełckim LZS ( minimum 50% uczestników), nie wykluczając dzieci ze środowisk wiejskich i Miasta Ełk ( minimum 50% uczestników).

Link do zgłaszania uczestników elektronicznie na zajęcia. http://www.lzselk.pl.

Rodzica którzy chcą aby dzieci uczestniczyli w zajęciach muszą koniecznie się zarejestrować elektronicznie, zgodę (kartę kwalifikacyjna) na udział w zajęciach otrzymacie Państwo drogą elektroniczną po zakwalifikowaniu uczestnika, Zgodę należy przekazać opiekunowi przed pierwszym wyjazdem na zajęcia

Wszelkich informacji na temat zajęć udzielane będą przez Tomasza Bartnika pod numerem telefonu 508863211.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *