Gminne Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku, rozpoczyna realizację projektu nauki pływania pn. „Umiem Pływać“ .

 

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych w całej Polsce, a jego głównym celem jest aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych, nabycie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości. Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych.

Program „Umiem Pływać” to jedna z form aktywizacji uczniów wspierana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dzieci ze szkół podstawowych uczą się podstaw pływania, a także zasad bezpiecznego przebywania w wodzie i w pobliżu akwenów wodnych. Pływanie to forma aktywności wspomagająca profilaktykę wad postawy oraz walkę z nadwagą i otyłością wśród najmłodszych, co jest jednym z naszych priorytetów. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki i budżetów samorządów którzy są partnerami w realizacji projektu.

Cel projektu jest bardzo ważny, ponieważ ma pomagać w tym trudnym czasie pandemii, w powrocie dzieci i młodzieży do aktywności i sprawności fizycznej, której nie sprzyjała zdalna nauka, konieczność izolacji i zamknięte obiekty sportowe. Rozwój współczesnej cywilizacji pociąga za sobą zmiany w środowisku otaczającym dziecko. Zmniejszony udziału ruchu w życiu codziennym człowieka, wpływa niekorzystnie na jego prawidłowy rozwój powodując obniżenie sprawności, wydolności fizycznej i odporności organizmu. Dzieci coraz więcej czasu spędzają przed TV i komputerem, co sprzyja tworzeniu się różnego rodzaju wad postawy ciała. Ogólnorozwojowe zajęcia sportowe w wieku wczesnoszkolnym mogą w znacznym stopniu zapewnić prawidłowy rozwój dziecka, jak również nauczyć dbałości o własne zdrowie i poprawną postawę ciała.

Zajęcia będą odbywały w Parku Wodnym w Ełkupod opieką trenerów i instruktorów.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona.

Istnieje możliwości organizacji zajęć z innych powiatów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego lub podlaskiego pod warunkiem że zgłosi się grupa z danej gminy lub szkoły minimum 20 osób, wówczas zajęcia będą odbywały się na najbliższym basenie od miejsca zamieszkania uczestników zajęć. Zapraszamy do współpracy szkoły, parafie,  kluby, stowarzyszenia i sołectwa.

Link do zgłaszania uczestników elektronicznie na zajęcia. http://www.lzselk.pl.

Rodzica którzy chcą aby dzieci uczestniczyli w zajęciach muszą koniecznie się zarejestrować elektronicznie, zgodę (kartę kwalifikacyjna) na udział w zajęciach otrzymacie Państwo drogą elektroniczną po zakwalifikowaniu uczestnika, Zgodę należy przekazać opiekunowi przed pierwszym wyjazdem na zajęcia

Link do rejestracji uczestników.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *