Organizacja nieodpłatnych i ogólnodostępnych zajęć sportowo-rekreacyjnych nauka i doskonalenie jazdy w siodle                        w Ośrodku Jeździeckim „ Hadrian” w Regielnicy :”

Gminne Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku przy współudziale Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Pojezierza Ełckiego” i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”, rozpoczyna realizację  XI etapu projektu  „ Zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży ” z klas I-VI z terenu Powiatu Ełckiego, Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Podlaskiego. 

Projekt będzie realizowany w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju Sportu dla Wszystkich” działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”.

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki”

Cel projektu jest bardzo ważny, ponieważ ma pomagać w tym trudnym czasie pandemii, w powrocie dzieci i młodzieży do aktywności i sprawności fizycznej, której nie sprzyjała zdalna nauka, konieczność izolacji i zamknięte obiekty sportowe. Rozwój współczesnej cywilizacji pociąga za sobą zmiany w środowisku otaczającym dziecko. Zmniejszony udziału ruchu w życiu codziennym człowieka, wpływa niekorzystnie na jego prawidłowy rozwój powodując obniżenie sprawności, wydolności fizycznej i odporności organizmu. Dzieci coraz więcej czasu spędzają przed TV i komputerem, co sprzyja tworzeniu się różnego rodzaju wad postawy ciała. Ogólnorozwojowe zajęcia sportowe w wieku wczesnoszkolnym mogą w znacznym stopniu zapewnić prawidłowy rozwój dziecka, jak również nauczyć dbałości o własne zdrowie i poprawną postawę ciała.

Głównym celem organizacji zajęć jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy poprzez naukę i doskonalenia jazdy w siodle.  Projekt ma na celu próbę wszechstronnego uaktywnienia sportowego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci szkół podstawowych z klas I-VI.  

Zajęcia w siodle będą odbywały się  Ośrodek Jeździecki Hadrian Regielnicy , który posiada plac o podłożu kwarcowym i krytą halę, która umożliwia jazdę w każdych warunkach pogodowych. Staje się ona wygodnym schronieniem zarówno w dni deszczowe, jak i upalne lub wietrzne.

Uzupełnienie programu gimnastyki korekcyjnej o jazdę konną pozwala skuteczniej korygować wady postawy. Od zarania dziejów jazda konna uchodziła za sposób na zachowanie dobrego zdrowia. Zdrowotne walory jazdy konnej były znane i stosowane jako czynnik leczniczy w sztuce lekarskiej starożytnych Greków. Najstarsze dzieło na ten temat napisał Hipokrates (460-377r. p.n.e.), który propagował ją jako tę formę gimnastyki, która pobudza funkcję organizmu i łagodzi schorzenie. Wpływ jazdy konnej na zdrowie fizyczne i psychiczne jest bezsporny. Pozycja jeźdźca i ruch konia są dobrym stymulatorem normalizowania napięcia mięśni, korekcji postawy, poprawy koordynacji narządu ruchu. Jazda konna wymusza prace poszczególnych grup mięśniowych, stawów, układu nerwowego. Ruch konia aktywizuje głowę, tułów, kończyny do ciągłego poszukiwania traconej równowagi. Koń wyzwala emocje, od strachu po miłość, uczy wrażliwości i opiekuńczości ale także stanowczości i umiejętności podejmowania szybkich decyzji. Ma ogromny wpływ na psychikę człowieka. Motywuje do działania, uczy i daje chęć do zmagania się z przeciwnościami losu.

Wpływ jazdy konnej na zdrowie fizyczne i psychiczne jest bezsporny. Pozycja jeźdźca i ruch konia są dobrym stymulatorem normalizowania napięcia mięśni, korekcji postawy, poprawy koordynacji narządu ruchu. Jazda konna wymusza prace poszczególnych grup mięśniowych, stawów, układu nerwowego. Ruch konia aktywizuje głowę, tułów, kończyny do ciągłego poszukiwania traconej równowagi. Koń wyzwala emocje, od strachu po miłość, uczy wrażliwości i opiekuńczości ale także stanowczości i umiejętności podejmowania szybkich decyzji. Ma ogromny wpływ na psychikę człowieka. Motywuje do działania, uczy i daje chęć do zmagania się z przeciwnościami losu.

Zwierzęce ciepło i rytmika ruchów konia sprawiają, że napięte mięśnie rozluźniają się i dziecko może wykonywać ruchy, które przedtem sprawiały mu wielką trudność lub były niemożliwe do wykonania. Utrzymywanie prawidłowego dosiadu zmusza do prostowania się, wzmacniając mięśnie grzbietu, brzucha, obręczy biodrowej, wpływa na korygowanie wad postawy. Rytmika ruchów konia wpływa rozluźniającą na spastykę mięśni u pacjentów ze wzmożonym napięciem mięśniowym. Natomiast w przypadku obniżonego napięcia mięśniowego jazda konna działa pobudzająco wzmacniając siłę mięśniową w krótkim czasie.

 Zapraszamy do współpracy szkoły, parafie,  kluby, stowarzyszenia i sołectwa.

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona. W pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowane dzieci rolników którzy rodzice opłacają krus oraz dzieci którzy korzystali z wypoczynku w ramach „ Bezpiecznych Wakacji z Pojezierzem Ełckim i Ełckim LZS ( minimum 50% uczestników), nie wykluczając dzieci ze środowisk wiejskich i Miasta Ełk ( minimum 50% uczestników).

Link do zgłaszania uczestników elektronicznie na zajęcia. http://www.lzselk.pl.

Rodzica którzy chcą aby dzieci uczestniczyli w zajęciach muszą koniecznie się zarejestrować elektronicznie, zgodę (kartę kwalifikacyjna) na udział w zajęciach otrzymacie Państwo drogą elektroniczną po zakwalifikowaniu uczestnika, Zgodę należy przekazać opiekunowi przed pierwszym wyjazdem na zajęcia

Wszelkich informacji na temat zajęć udzielane będą przez Tomasza Bartnika pod numerem telefonu 508863211.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *