Gminne  Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku, organizuje kolonie dla dzieci rolników przy współudziale Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Pojezierze Ełckie”.

 Wypoczynek odbędzie się  w pięciu  turnusach:

I turnus – Wypoczynek odbędzie się nad morzem w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowy „Kopernik” w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 37/39, .w Kołobrzegu  w terminie  05.07.2023 – 12.07.2023.

II turnus –  Wypoczynek odbędzie się  w Bursie Szkolnej w Ełku ul: Sikorskiego 5A, 7A,  19-300 Ełk w terminie  12.07.2023 – 20.07.2023. ( Mazury ). Kolonie będą podzielone na trzy grupy tematyczne – obóz jeździecki,  nauka i doskonalenie pływania, promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna ( rekreacyjny) .

III  turnus –  Wypoczynek odbędzie się w Górach Stołowych w Ośrodku Wypoczynkowym   Maria w Lewinie Kłodzkim , Lasek Miejski 4,  57-343 Lewin Kłodzki koło Kudowy Zdroju w terminie  18.07.2023 –26.07.2023.

IV turnus –  Wypoczynek odbędzie się w trzech pensjonatach: w  Domu Wypoczynkowym – Wynajem Pokoj- Wyżywienie Wojciech Łukaszczyk,  Zakopane –  Mrowce 37, 34-500 Zakopane,                      Dom  Wypoczynkowy „Olczański Dworek”  ul: Tadeusza Kościuszki 78 C, 34-520 Poronin Pokoje gościnne „STACHOŃ” Maria i Bolesław Stachoń Ul: Kościuszki 60c, 34-520 Poronin, w terminie  26.07.2023 –03.08.2023

   Podczas turnusu przewidujemy wyjazd całodniowy do największego w Polsce Parku Rozrywki Energylandiaw Zatorze.

V turnus –  Wypoczynek odbędzie się  w Bieszczadach w Ośrodku Kolonijno-Wypoczynkowym „Uroczysko” koło Leska , Zwierzyń 19, 38-623 Uherce Mineralne w terminie  02.08.2023 – 10.08.2023.

Wystawiamy faktury w przypadku korzystania rodzica z Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Kolonie są skierowane do różnych grup społecznych nie tylko do dzieci rolników.

 Istnieje możliwości udziału dzieci w wypoczynku, których rodzice nie opłacają KRUSU.

rganizator zapewnia – całodobowe wyżywienie, zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym, transport, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kierownicy, wychowawcy), opiekę medyczną, – ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków, – atrakcyjny program kulturalno-oświatowy i wycieczek krajoznawczo-turystycznych.

Wpłatę należy dokonać na konto podane przez organizatora nie później niż 2 dni przed wyjazdem, zaliczkę w kwocie 500,00zł należy wpłacić po zarejestrowaniu uczestnika na podane konto które otrzyma rodzic informację o zakwalifikowaniu wraz z kartą kwalifikacyjną drogą elektroniczną . Zaliczka opłacona oznacza zakwalifikowanie uczestnika. 

Koszt koloni dziecka na krusie 1500,00zł,

Koszt całkowity  bez bonu 2000,00zł .

Cena z ubiegłego roku będzie promocyjna i będzie obowiązywać dla osób którzy zadeklarują udział w wypoczynku poprzez zapisanie uczestnika elektronicznie do dnia 01 czerwca 2023, po tym terminie ceny wypoczynku będą wyższe o minimum wskaźnik inflacji.

Wystawiamy faktury w przypadku korzystania rodzica z Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Kolonie są skierowane do różnych grup społecznych nie tylko do dzieci rolników.

 Istnieje możliwości udziału dzieci w wypoczynku, których rodzice nie opłacają KRUSU.

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zarejestrowania się elektronicznie na stronie http://www.lzselk.pl , oraz opłacenie zaliczki w kwocie 500,00zł na konto wskazane przez organizatora, kartę uczestnika  należy przekazać organizatorowi w dniu wyjazdu przed wsiadaniem dziecka do autobusu na wyjazd na wypoczynek. W przypadku dziecka rolnika należy dołączyć zaświadczenie z krusu.

Program zostanie dostosowany do wieku i zainteresowań uczestników, uczestnicy będą mieli wybór wycieczek i zajęć.

Przedstawiony program stanowi propozycje wycieczek, które mogą być zmieniane lub zastępowane innymi zajęciami. Realizacja programu będzie uzależniona od aktualnych wymagań sanitarnych, dostępności obiektu do zwiedzania, możliwości zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa zdrowotnego itp.

W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z  koordynatorem organizacji letniego wypoczynku (tel. 508863211, 516106667 ), informację i karty kwalifikacyjne będą również dostępne na stronie internetowej http://www.lzselk.pl. , oraz na facebooku (Bezpieczne wakacje z  Pojezierzem Ełckim i Ełckim LZS).


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *