Gminne Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku przy współudziale Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Pojezierza Ełckiego” i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”, rozpoczyna realizację  XIII etapu projektu  „ Zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży”, z klas IV-VIII z terenu Powiatu Ełckiego, Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Podlaskiego. 

Projekt będzie realizowany w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju Sportu dla Wszystkich” działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki i budżetów samorządów którzy są partnerami w realizacji projektu.

Program  gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej  to jedna z form aktywizacji uczniów wspierana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dzieci ze szkół podstawowych uczą się podstaw pływania, a także zasad bezpiecznego przebywania w wodzie i w pobliżu akwenów wodnych. Pływanie to forma aktywności wspomagająca profilaktykę wad postawy oraz walkę z nadwagą i otyłością wśród najmłodszych, co jest jednym z naszych priorytetów.

Zapraszamy do współpracy szkoły, parafie,  kluby, stowarzyszenia i sołectwa.    

Cel projektu jest bardzo ważny, ponieważ ma pomagać w tym trudnym czasie pandemii, w powrocie dzieci i młodzieży do aktywności i sprawności fizycznej, której nie sprzyjała zdalna nauka, konieczność izolacji i zamknięte obiekty sportowe. Rozwój współczesnej cywilizacji pociąga za sobą zmiany w środowisku otaczającym dziecko. Zmniejszony udziału ruchu w życiu codziennym człowieka, wpływa niekorzystnie na jego prawidłowy rozwój powodując obniżenie sprawności, wydolności fizycznej i odporności organizmu. Dzieci coraz więcej czasu spędzają przed TV i komputerem, co sprzyja tworzeniu się różnego rodzaju wad postawy ciała. Ogólnorozwojowe zajęcia sportowe w wieku wczesnoszkolnym mogą w znacznym stopniu zapewnić prawidłowy rozwój dziecka, jak również nauczyć dbałości o własne zdrowie i poprawną postawę ciała.

Głównym celem organizacji zajęć jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka wad postawy poprzez naukę i doskonalenia pływania. 

Zajęcia będą odbywały od 01.06.2023 do 15.12.2023 pod opieką trenerów i instruktorów. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Organizatorzy zabezpieczą dla uczestników fachową kadrę trenerską, instruktorską, wstęp na basen, dowóz dzieci na zajęcia i odwóz.

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona. Link do zgłaszania uczestników elektronicznie na zajęcia. https://docs.google.com/spreadsheets/d/152F_fODDHr8mYDfjoy5CPiZW8bD8AlS7ewvw1FSC2lU/edit?fbclid=IwAR0Hn_KTXlyoj_XZRG0pe9Q0sGKVVsQJq1ZllLGrUqzyFKR1UG_6Yeu2kIY#gid=1397094996

Rodzica którzy chcą aby dzieci uczestniczyli w zajęciach muszą koniecznie się zarejestrować elektronicznie, zgodę (kartę kwalifikacyjna) na udział w zajęciach otrzymacie Państwo drogą elektroniczną po zakwalifikowaniu uczestnika, Zgodę należy przekazać opiekunowi przed pierwszym wyjazdem na zajęcia

Wszelkich informacji na temat zajęć udzielane będą przez Tomasza Bartnika pod numerem telefonu 508863211.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *