Gminne  Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku, organizuje pólkolonie dla dzieci rolników i rożnych grup społecznych przy współudziale Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Pojezierze Ełckie”. Półkolonie będą podzielone na trzy grupy tematyczne – obóz jeździecki, nauka i doskonalenie pływania, łyżwy-gry i zabawy na lodzie, promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna ( rekreacyjny) .

 Wypoczynek odbędzie się  Bursie Szkolnej w Ełku w dwóch  turnusach:

I turnus – 14-18 sierpnia 2023

II turnus – 21-25 sierpnia 2023

Zajęcia w siodle w tym jazda rekreacyjna i nauka jazdy konnej, będą się odbywały się w Ośrodku Jeździeckim Hadrian. Zajęcia nauki i doskonalenia pływania będą się odbywały w Parku Wodnym w Ełku . Zajęcia ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych poprzez prowadzenie nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach będą się odbywać  w Giżycku na lodowisku w Mazurskim Centrum Sportów Lodowych.

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona. W pierwszej kolejności zostanie zakwalifikowanych 100 dzieci i młodzież do 16 roku życia, których przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego tj. pobiera rentę bądź emeryturę.

Kolejnych będzie zakwalifikowanych  100  dzieci którzy rodzice nie opłacają KRUSU. w  roku biegłym uczestniczyli w wypoczynku organizowanym przez nasze stowarzyszenie oraz dzieci którzy uczestniczyli systematycznie w zajęciach pozalekcyjnych w siodle na basenie lub na lodowisku. Rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym:  z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci, samotnie wychowywane w rozumieniu art. 4 pkt 43 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).,   W przypadku wolnych miejsc zakwalifikowane zostaną dzieci według kolejności zgłoszeń którzy nie spełniają wyżej wymienionych zasad.

Organizator zapewnia w ramach wypoczynku bezpłatnie – transport, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kierownicy, wychowawcy), opiekę medyczną, – ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków, – atrakcyjny program kulturalno-oświatowy i wycieczek krajoznawczo-turystycznych.

Koszt wyżywienia w kwocie 200,00 zł za turnus pokrywają rodzice, z opłat za wyżywienie będą zwolnieni dzieci z rodzin pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym:  z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci, samotnie wychowywane w rozumieniu art. 4 pkt 43 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).,Przez rodziny żyjące w trudnych warunkach materialnych, o których mowa w pkt. 9 ppkt. 2, należy rozumieć rodziny, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 5 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 390 z późn. zm.). Przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie, o którym mowa powyżej, bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich
6 miesięcy poprzedzających przekazanie przez rodziców uczestnika albo pełnoletniego uczestnika wypoczynku wypełnionej karty kwalifikacyjnej, o którym mowa w art. 92 k ust. 4 Ustawy o systemie oświaty.

Rodzice którzy chcą żeby dzieci uczestniczyli w wypoczynku muszą koniecznie się zarejestrować elektronicznie na stronie internetowej http://www.lzselk.pl. , (kartę kwalifikacyjna) na udział w  półkoloniach  otrzymacie Państwo drogą elektroniczną po zakwalifikowaniu uczestnika.  Przedłożyć przed rozpoczęciem półkolonii, oryginału zaświadczenia KRUS potwierdzające ubezpieczenie w KRUS wystawione na co najmniej jednego z rodziców/ opiekunów prawnych.

W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z  koordynatorem organizacji letniego wypoczynku (tel. 508863211, 516106667 ), informację i karty kwalifikacyjne będą również dostępne na stronie internetowej  

Oferowane przez nas zajęcia konne przeznaczone są zarówno dla tych, którzy potrafią jeździć konno, jak i tych, którzy dopiero o tym marzą. Propozycja obejmuje bowiem naukę i doskonalenie jazdy konnej. Każdy, kto zdecyduje się na uczestnictwo w naszych obozach konnych może liczyć na szereg dodatkowych atrakcji, które sprawią, że pobyt tutaj będzie z pewnością udany.

Dlaczego warto? Ponieważ:

· Współpracujemy z profesjonalnymi i doświadczonymi instruktorami jazdy konnej

· Zapewniamy odpowiednie warunki do rozwoju pasji oraz sympatyczną atmosferę

· Dbamy o bezpieczeństwo i właściwą opiekę pedagogiczną

· Oferujemy ciekawe dodatkowe atrakcje

· Zajęcia w Ośrodku Jeździeckim w Regielnicy – dla początkujących, jazda na padoku, doskonalenie jazdy konnej. Zajęcia w stajni pod okiem instruktora: nauka siodłania konia, pielęgnacja i opieka nad koniem minimum 1 godzina dziennie.

· Zajęcia w Parku Wodnym – minimum 2 godziny dziennie dla chętnych – w tym nauka i doskonalenie pływania. Zajęcia na basenie pod okiem instruktora pływania

· Zajęcia ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych poprzez prowadzenie nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach. Zajęcia będą się odbywać ( soboty) w Giżycku na lodowisku w Mazurskim Centrum Sportów Lodowych. Obiekt jest jedynym całorocznym tego typu obiektem w północno-wschodniej Polsce, dostępne nie tylko dla mieszkańców Giżycka i okolic ale również wszystkich miłośników łyżwiarstwa oraz organizatorów imprez sportowych. W hali znajdują się: · tafla lodowa o wymiarach 60m x 30m (pełno wymiarowa tafla do gry w hokeja).

· Wyjście do kina na wybrany film przez dzieci. :

· Zjawiskoland w Reglu (domek do góry nogami)

· Wycieczka do Augustowa – Rejs statkiem do Studzienicznej – Najpopularniejsza trasa to trasa zwana „papieską” kiedy to na statku „Serwy” płyną papież Jan Paweł II. Po wypłynięciu z Portu Augustów, statek kieruje się wzdłuż rzek, śluz i jezior do jeziora Studzienicznego gdzie statek zawija do miejscowości Studzieniczna, malowniczo położonej na półwyspie, miejsca kultu religijnego z wieloma zabytkami sakralnymi. Postój trwa około 20 minut a następnie statek płynie na powrót do Augustowa. Rejs trwa około 2,5 godziny.

· Zwiedzenie Muzeum Kolejnictwa, Skansenu Pszczelarskiego oraz pracowni rzeźby Stowarzyszenia ESTiAN w Ełku.

· Wycieczka Ełcką Kolejką Wąskotorowej do Sypitek

· Wycieczka rowerowa ” Poznajemy Ełk i okolice”

· Zajęcia w Parku Linowym w Ełku – wykażecie się odwagą i sprytem. Pod okiem wykwalifikowanych instruktorów będziecie mieli okazję zjechać na tyrolce oraz pospacerować na wysokości po parku linowym w okolicy pięknego jeziora.

Wycieczka do Giżycka – żeglarska stolica Mazur – zwiedzanie miasta , zwiedzanie wioski żeglarskiej, rejs statkiem po jeziorze Niegocin,

W programie zajęcia w Parku Linowym w Ełku i Parku Trampolin w Ełku.

Program zostanie dostosowany do wieku i zainteresowań uczestników, uczestnicy będą mieli wybór wycieczek i zajęć.

Przedstawiony program stanowi propozycje wycieczek, które mogą być zmieniane lub zastępowane innymi zajęciami. Realizacja programu będzie uzależniona od aktualnych wymagań sanitarnych, dostępności obiektu do zwiedzania, możliwości zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa zdrowotnego itp.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *