Gminne Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku, przy współudziale Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Lider w EGO” rozpoczyna realizację projektu nauki pływania pn. „Umiem Pływać – Edycja Jesienna 2023“ .

 

Program bezpłatnej powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do 250 uczniów klas I – III szkół podstawowych z terenu Pojezierza Ełckiego, a jego głównym celem jest aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych, nabycie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości. Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych.

Bardzo doceniamy współpracę z samorządem Gminy Wydminy i Biała Piska. W ramach owocnej współpracy z Wójtem Gminy Wydminy – Radosławem Królem, objęliśmy programem  wszystkie dzieci którzy rodzice zadeklarowali udział w zajęciach z klas I – III i wychowania przedszkolnego z terenu Gminy Wydminy w tym Szkołę Podstawową w Wydminach i Gawlikach Wielkich. Od wiosny 2023 w projekcie uczestniczą uczniowie klas I – III i wychowania przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej w Drygałach, dzięki otrzymanemu wsparciu Burmistrz  Białej Piskiej -Beata Sokołowska. Pilotażową objęta jest klasa II A, ze szkoły Podstawowej nr 5 w Ełku, oraz dzieci uczęszczające do wychowania przedszkolnego (zerówka) Niepublicznego Katolickiego Przedszkole ,,U Lolka”w Ełku. W ramach projektu były realizowane zajęcia podczas wakacji dla dzieci w terminie 14 -31 sierpnia 2023. Zapraszamy do współpracy samorządy, szkoły, parafie,  kluby, stowarzyszenia i sołectwa.

Program „Umiem Pływać” to jedna z form aktywizacji uczniów wspierana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dzieci ze szkół podstawowych uczą się podstaw pływania, a także zasad bezpiecznego przebywania w wodzie i w pobliżu akwenów wodnych. Pływanie to forma aktywności wspomagająca profilaktykę wad postawy oraz walkę z nadwagą i otyłością wśród najmłodszych, co jest jednym z naszych priorytetów. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki i budżetów samorządów którzy są partnerami w realizacji projektu.

Cel projektu jest bardzo ważny, ponieważ ma pomagać w tym trudnym czasie pandemii, w powrocie dzieci i młodzieży do aktywności i sprawności fizycznej, której nie sprzyjała zdalna nauka, konieczność izolacji i zamknięte obiekty sportowe. Rozwój współczesnej cywilizacji pociąga za sobą zmiany w środowisku otaczającym dziecko. Zmniejszony udziału ruchu w życiu codziennym człowieka, wpływa niekorzystnie na jego prawidłowy rozwój powodując obniżenie sprawności, wydolności fizycznej i odporności organizmu. Dzieci coraz więcej czasu spędzają przed TV i komputerem, co sprzyja tworzeniu się różnego rodzaju wad postawy ciała. Ogólnorozwojowe zajęcia sportowe w wieku wczesnoszkolnym mogą w znacznym stopniu zapewnić prawidłowy rozwój dziecka, jak również nauczyć dbałości o własne zdrowie i poprawną postawę ciała.

Zajęcia będą odbywały w Parku Wodnym w Ełkupod opieką trenerów i instruktorów.

Link do zgłaszania uczestników elektronicznie na zajęcia. http://www.lzselk.pl.

Rodzica którzy chcą aby dzieci uczestniczyli w zajęciach muszą koniecznie potwierdzić kontynuację poprzez system elektronicznie.

W pierwszej kolejności zakwalifikowane będą dzieci którzy będą kontynuować naukę pływania którzy rozpoczęli naukę pływania podczas półkolonii prozdrowotnych w Ełku organizowanych w sierpniu 2023 przez Bezpieczne Wakacje Z Pojezierzem Ełckim i Ełckim LZS, oraz uczestniczyli w pierwszych zajęciach nauki pływania w miesiącu czerwcu 2023. Rejestracja nie dotyczy uczniów zgłoszonych przez Szkołę Podstawową w Wydminach, Gawlikach Wielkich, Drygałąch, SP 5 Ełk – klasa II A oraz Niepublicznego Katolickiego Przedszkole ,,U Lolka”w Ełku

Link do rejestracji uczestników.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY_FoXbNnfpxUTGfj65qPIXu90ruflMJbUoasFNofYH70j3A/viewform

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *