Potwierdź deklarację kontynuacji udziału dziecka w bezpłatnych zajęć nauka i doskonalenie jazdy w siodle, odbywających się w Ośrodku Jeździecki Hadrian Regielnicy .

 

Gminne Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku, przy współudziale Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Lider w EGO” i Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Pojezierze Ełckie” rozpoczyna kontynuację realizacji XI etapu projektu „ Zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży ” z klas I-VI z terenu Powiatu Ełckiego, Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Podlaskiego. 

 

Zajęcia w siodle będą odbywały się  Ośrodek Jeździecki Hadrian Regielnicy , który posiada plac o podłożu kwarcowym i krytą halę, która umożliwia jazdę w każdych warunkach pogodowych.

 

Program bezpłatnych  zajęć nauka i doskonalenie jazdy w siodle jest adresowany do 100 uczniów klas I – VI szkół podstawowych z terenu Pojezierza Ełckiego, jego głównym celem jest aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych, oraz profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości poprzez naukę i doskonalenia jazdy w siodle.   Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych. Uzupełnienie programu gimnastyki korekcyjnej o jazdę konną pozwala skuteczniej korygować wady postawy. Od zarania dziejów jazda konna uchodziła za sposób na zachowanie dobrego zdrowia.

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki i budżetów samorządów którzy są partnerami w realizacji projektu.

Cel projektu jest bardzo ważny, ponieważ ma pomagać w tym trudnym czasie pandemii, w powrocie dzieci i młodzieży do aktywności i sprawności fizycznej, której nie sprzyjała zdalna nauka, konieczność izolacji i zamknięte obiekty sportowe. Rozwój współczesnej cywilizacji pociąga za sobą zmiany w środowisku otaczającym dziecko. Zmniejszony udziału ruchu w życiu codziennym człowieka, wpływa niekorzystnie na jego prawidłowy rozwój powodując obniżenie sprawności, wydolności fizycznej i odporności organizmu. Dzieci coraz więcej czasu spędzają przed TV i komputerem, co sprzyja tworzeniu się różnego rodzaju wad postawy ciała. Ogólnorozwojowe zajęcia sportowe w wieku wczesnoszkolnym mogą w znacznym stopniu zapewnić prawidłowy rozwój dziecka, jak również nauczyć dbałości o własne zdrowie i poprawną postawę ciała.

Link do zgłaszania uczestników elektronicznie na zajęcia. http://www.lzselk.pl.

Rodzica którzy chcą aby dzieci uczestniczyli w zajęciach muszą koniecznie potwierdzić kontynuację poprzez system elektronicznie.

W pierwszej kolejności zakwalifikowane będą dzieci którzy będą kontynuować naukę jazdy w siodle, oraz  którzy rozpoczęli udział w zajęciach podczas półkolonii prozdrowotnych w Ełku organizowanych w sierpniu 2023 przez Bezpieczne Wakacje z Pojezierzem Ełckim i Ełckim LZS, oraz uczestniczyli w  zajęciach  w miesiącu czerwcu 2023.

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *