Organizacja nieodpłatnych i ogólnodostępnych zajęć sportowo-rekreacyjnych nauka i doskonalenie pływania dla klas IV-VIII

Gminne Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku przy współudziale Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Pojezierza Ełckiego” i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”, rozpoczyna realizację  XIII etapu projektu  „ Zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży”, z klas IV-VIII z terenu Powiatu Czytaj dalej…