Zapisy na półkolonie 2018

Zapisy na Półkolonie dla osób ubezpieczonych w KRUS. Kliknij =======> TUTAJ

Zapisy na Półkolonie (nieubezpieczonych w KRUS). Kliknij =======> TUTAJ

140 miejsc przygotowało Gminne Zrzeszenie LZS w Ełku i Gmina Ełk na bezpłatnych półkoloniach, które rozpoczną się 18 lipca i potrwają do 28 lipca. W wypoczynku udział wziąć mogą dzieci rolników i dzieci z terenów wiejskich z Gminy Ełk i Powiatu Ełckiego. W półkoloniach, które odbywać się będą w Bursie Szklonej w Ełku, ul. Sikorskiego 7A, wziąć mogą udział dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat.

Do wypoczynku zostanie zakwalifikowanych bezpłatnie 100 dzieci rolników oraz 40 uczestników ze środowisk wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem osiedli popegeerowskich, których rodzice nie opłacają składek w KRUS. Do uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku będą zakwalifikowane w pierwszej kolejności bezpłatnie dzieci rolników, oraz dzieci których rodzice ( nie opłacają kursu) mają najniższe dochody przypadające na jednego członka rodziny, wg dochodu określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy o pomocy społecznej lub posiadają Kartę dużej rodziny.

Organizator zapewnia wyżywienie, opiekę pedagogiczną, medyczną, transport z miejsca zamieszkania do miejsca wypoczynku, atrakcyjny program kulturalno-oświatowy oraz zajęcia dotyczące promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zarejestrowania się elektronicznie na stronie http://www.lzselk.pl , oraz przesłanie kompletu oryginalnych dokumentów w terminie 7 roboczych dni od zarejestrowania się w systemie: karty uczestnika półkolonii, zaświadczenie z Placówki Terenowej KRUS na adres: Urząd Gminy w Ełku ul: T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk z dopiskiem „ Półkolonie 2018”.

W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z koordynatorem organizacji letniego wypoczynku Marcinem  (tel. 518034640, 516106667 ) lub Julitą Leniec 876194525, 876194534 ) Urząd Gminy Ełk, pok.1.