Wakacyjne zajęcia na basenie w ramach zajęć korekcyjnych dla klas IV-VIII

Gmina Ełk przy współudziale Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe rozpoczyna realizację  V etapu projektu  „ Zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży ”. Projekt jest dofinansowany ze środków pozyskanych z  Ministerstwa Sporu i Turystki i budżetu Gminy Ełk. Projekt będzie realizowany w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju Sportu […]