Telefon zaufania dla dzieci i rodziców wypoczynku

W związku z doświadczeniem organizowanych wypoczynków  podjęliśmy działania ułatwiające kontakt rodziców i dzieci z organizatorem, w przypadku problemów z kontaktem z wychowawcą grupy.

Bardzo prosimy o zgłaszanie uwag, problemów i zastrzeżeń dotyczących pobytu dziecka na wypoczynku, według następującej kolejności:

  1. Kontakt z kierownikiem wypoczynku: Zbigniew Olkowicz 507 334 728

Kolejną osobą, do której można zgłosić uwagi jest kontroler jakości wypoczynku:

  1. Marcin Staniszewski 518 034 640

W sprawach naprawdę trudnych i ostatecznych prosimy o kontakt z organizatorem:

  1. Pan Prezes Tomasz Bartnik 508 863 211

Można również zgłosić problem korzystając z zupełnie anonimowego formularza, wpisując swoje uwagi i zastrzeżenia poniżej: