Kołobrzeg 2018

UWAGA!!!!

Miejsc do Kołobrzegu na I turnus już nie ma. Można zapisać się na listę rezerwową wybierając odpowiedni baner:

 

Kolonie dla dzieci rolników z województwa warmińską – mazurskiego i podlaskiego w Kołobrzegu !!!

Warmińsko Mazurskie Zrzeszenie LZS w Olsztynie, organizuje kolonie  dla dzieci rolników przy współudziale z Gminą Ełk i Gminnym Zrzeszeniem LZS w Ełku, Wypoczynek odbędzie się nad morzem w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowy „Kopernik” w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 37/39, 42/44.w Kołobrzegu w terminie 06.07.2018 – 16.07.2018.

Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież z terenu województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego urodzonych po 1 stycznia 2002 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalną – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Koszty uczestnictwa wynosi 600 zł od osoby . Organizator zapewnia – całodobowe wyżywienie, zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym, transport, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kierownicy, wychowawcy), opiekę medyczną, – ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków, – atrakcyjny program kulturalno-oświatowy i wycieczek krajoznawczo-turystycznych. Wpłatę należy dokonać na konto nie wcześniej niż 15.06.2018 nie później niż 7 dni przed wyjazdem: Istnieje możliwości udziału dzieci w wypoczynku, których rodzice nie opłacają KRUSU z 100% odpłatnością ( 1200,00zł).

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zarejestrowania się elektronicznie na stronie http://www.lzselk.pl , oraz przesłanie kompletu oryginalnych dokumentów w terminie 7 roboczych dni od zarejestrowania się w systemie: karty uczestnika kolonii, zaświadczenie z Placówki Terenowej KRUS na adres: Urząd Gminy w Ełku ul: T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk z dopiskiem „ Kołobrzeg 2018”.

W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z koordynatorem organizacji letniego wypoczynku (tel. 518034640, 516106667 , 876194550, 876194534 )